تبلیغات
یا لثارات الحسین - هر کجا هست خدایا به سلامت دارش...
یا لثارات الحسین
یا ربّ الحسین، بحقّ الحسین، اشف صدر الحسین، بظهور الحّجه