تبلیغات
یا لثارات الحسین - دشمنان خارجى و داخلى اهل ایمان پیش از ظهور
یا لثارات الحسین
یا ربّ الحسین، بحقّ الحسین، اشف صدر الحسین، بظهور الحّجه