تبلیغات
یا لثارات الحسین - دیدار شركت كنندگان در افتتاحیه‌ى همایش غزه‌
یا لثارات الحسین
یا ربّ الحسین، بحقّ الحسین، اشف صدر الحسین، بظهور الحّجه