تبلیغات
یا لثارات الحسین - امام زمان را خیلی دوست دارم ، می خواهم بدانم او چقدر مرا دوست دارد ؟
یا لثارات الحسین
یا ربّ الحسین، بحقّ الحسین، اشف صدر الحسین، بظهور الحّجه