تبلیغات
یا لثارات الحسین - خداوند در آیه ۸۶ سوره هود می فرماید:
یا لثارات الحسین
یا ربّ الحسین، بحقّ الحسین، اشف صدر الحسین، بظهور الحّجه